Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 97.736
Online: 0

          Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa v/v chấp thuận Danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích đất lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2018. Huyện Cẩm Thuỷ được chấp thuận tổng có 91 dự án các loại. Trong đó: 68 dự án khu dân cư với diện tích 20,56 ha (khu dân cư đô thị 5 dự án, khu dân cư nông thôn 63 dự án); 01 dự án trụ sở cơ quan; 01 dự án công trình giao thông; 02 dự án công trình thuỷ lợi; 01 dự án công trình văn hoá; 01 dự án công trình TDTT; 01 dự án cơ sở y tế; 03 dự án cơ sở giáo dục; 01 dự án chợ; thu gom xử lý rác thải 03 dự án; cơ sở tôn giáo 02 dự án; sinh hoạt cộng đồng 07 dự án. Thực hiện Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh về việc giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018. đến nay, huyện Cẩm Thủy đã và đang tập trung thực hiện công tác GPMB để thực hiện dự án đầu tư của 3 công trình trọng điểm (Nhóm B trở lên) là: Dự án Xây dựng Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy 1, giai đoạn 2 (khu vực lòng hồ); dự án Nâng cấp mạng lưới giao thông GMS phía Bắc thứ 2, Nâng cấp Quốc lộ 217, tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2 (đi qua 4 xã, thị trấn thuộc huyện Cẩm Thuỷ); dự án Quy hoạch khu dân cư tại các thôn Dương Huệ, Nghĩa Dũng, Phong Ý, xã Cẩm Phong với tổng diện tích của 3 dự án trên là 436,05 ha, trong đó diện tích cần giải phóng mặt bằng trong năm 2018 là 38,82 ha; chỉ đạo giao UBND các xã, thị trấn tiến hành GPMB đối với các dự án đấu giá QSD đất, các dự án công cộng tại địa phương (với tổng diện tích dự án và cần giải phóng mặt bằng là 62,34 ha).

          - Dự án Thủy điện Cẩm Thủy 1, giai đoạn 2 (khu vực lòng hồ):

          Được triển khai từ tháng 10/2016, tổng diện tích thực hiện dự án hơn 395 ha, hơn 1.170 hộ bị ảnh hưởng trên địa bàn 20 thôn của 4 xã Cẩm Thành, Cẩm Thạch, Cẩm Lương, Cẩm Bình. Diện tích cần GPMB trong năm 2018 là 5,0 ha, đã GPMB được là 3,5 ha, diện tích đang GPMB là 1,5 ha. Đã chi trả tiền được cho 1.170 hộ với số tiền trên 90 tỷ đồng.

          - Dự án nâng cấp Quốc lộ 217, giai đoạn 2, vay vốn ADB: Được triển khai từ năm 2017. Đoạn qua huyện Cẩm Thủy có tổng chiều dài tuyến là 16,9 km (từ km 59+000 đến km 76+800), Phạm vi ảnh hưởng ở 3 xã Cẩm Bình, Cẩm Thạch, Cẩm Thành và thị trấn Cẩm Thuỷ; tổng số 1.123 hộ (Thị trấn Cẩm Thủy là 158 hộ, xã Cẩm Bình là 484 hộ, xã Cẩm Thạch là 194 hộ, xã Cẩm Thành là 287 hộ); tổng diện tích thu hồi là 33,1 ha toàn tuyến (gồm đất ở khu dân cư, đất sản xuất nông nghiệp, đất giao thông, sông suối, thủy lợi, ...). Đã chi trả tiền bồi thường cho 1095/1123 hộ dân với diện tích là 32,5 ha, đồng thời bàn giao cho chủ đầu tư (Ban QLDA Thăng Long) và đơn vị thi công được 15,87/16,9 km. Hiện còn 28 hộ chưa phê duyệt phương án bồi thường. Hội đồng GPMB đang rà soát hoàn chỉnh hồ sơ để phê duyệt trong tháng 9 và đầu tháng 10 năm 2018.

          - Dự án Quy hoạch khu dân cư tại các thôn: Dương Huệ, Nghĩa Dũng, Phong Ý xã Cẩm Phong: Được triển khai từ cuối năm 2016, với tổng diện tích thực hiện khoảng 7,15 ha (gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất ở, đất nuôi trồng thủy sản...); Tổng số hộ bị ảnh hưởng 209 hộ đến nay đã bồi thường GPMB xong diện tích là 6,79 ha, còn lại 13 hộ với diện tích 0,4 ha chưa bồi thường GPMB xong; nguyên nhân là do các hộ cho rằng đơn giá bồi thường hỗ trợ về nhà ở, vật kiến trúc thấp; yêu cầu phải được bố trí tái định cư ra lô mặt tiền QL 217. Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Quyết định cưỡng chế và thành lập Ban Cưỡng chế để thực hiện thu hồi đất để tiếp tục triển khai dự án theo đúng tiến độ.

          Sau khi kiểm tra, rà soát có 31 dự án với diện tích là 225,13 ha (Dự án Nhóm B và sử dụng ngân sách nhà nước là 2 dự án, diện tích là 38,1 ha đã hoàn thành GPMB là 36,0 ha. Các dự án còn lại là 29 dự án với diện tích là 187,03 ha. Đăng ký thực hiện trong năm 2018 là 12 dự án với tổng diện tích là 37,71 ha, đã hoàn thành GPMB là 32,55 ha.). Xin đề nghị chuyển sang năm 2019 là 03 dự án và đề nghị không thực hiện là 11 dự án trong đó có các dự án cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, nông nghiệp khác diện tích làm nhà tạm, lán trại phục vụ vùng phát triển trang trại, gia trại ... là các dự án do Nhà đầu tư tự thỏa thuận với người SDĐ để GPMB, UBND huyện không đưa vào kế hoạch dự án do Nhà nước thu hồi đất của huyện. Đối với dự án khu dân cư nông thôn là 63 điểm. Kế hoạch đăng ký và thực hiện trong năm 2018 là 42 điểm với diện tích là 12,21 ha, đã hoàn thành giải phóng mặt bằng là 27 điểm dân cư với diện tích là 8,55ha. Đăng ký chuyển tiếp sang năm 2019 là 13 điểm dân cư, xin điều chỉnh không thực hiện là 8 điểm dân cư.

 

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.